Profiel van de opleiding

Situering

Wiskunde is de studie van structuur, ruimte, kwantiteit en verandering in hun meest abstracte vorm. Wiskundigen zoeken patronen, formuleren vermoedens en leiden waarheid af uit goed gekozen axioma’s en definities met een sluitende bewijsvoering. Wiskunde staat voortdurend in wisselwerking met andere wetenschappen, zoals de fysica, biologie, economie, statistiek en informatica. Mede door deze toepassingsgebieden heeft de hedendaagse wiskunde zich vertakt in een groot aantal verschillende disciplines.

Wiskundigen worden voor steeds meer taken ingeschakeld. Ze worden o.a. tewerkgesteld in het onderwijs, in de industrie, de financiële sector, de informaticasector en in wetenschappelijke instituten en onderzoeksinstellingen. De vraag naar mensen die een sterke training hebben in het aanpakken van nieuwe of complexe problemen van wiskundige aard stijgt overal. Daarom wordt de wiskundige vorming op zichzelf door de maatschappij hoog gewaardeerd.

Om wiskundigen op te leiden die in minstens één van voorgaande sectoren veelzijdig inzetbaar is, wil de opleiding haar studenten inzicht verschaffen in de belangrijkste ideeën van de wiskunde, de basismethoden en -technieken aanleren, en hen vertrouwd maken met het analyseren van uiteenlopende problemen van wiskundige aard.

Opbouw bachelor

In de bacheloropleiding wiskunde wordt een algemeen vormend pakket aangeboden en wordt de basis gelegd van analyse, algebra en meetkunde. In het programma is er aandacht voor een evenwichtige mix tussen theoretische opbouw en toepassingen.

In de algemeen vormende wiskundevakken van het eerste bachelorjaar worden de belangrijkste begrippen uit het secundair onderwijs in een meer algemeen kader geplaatst en nauwkeuriger gefundeerd. In het tweede en derde bachelorjaar worden verschillende wiskundige vakgebieden aangeraakt, zoals statistiek, numerieke analyse of toegepaste wiskundige evolutiemodellen.

Vanaf het tweede bachelorjaar kan je kiezen voor een minor: biowetenschappen, economie, informatica, natuurkunde of onderwijs. Op die manier krijg je de kans om je kennisveld te verbreden met vakken uit een toepassingsgebied of je nog grondiger te verdiepen in je vakgebied. In het derde bachelorjaar kan een vak vrij gekozen worden uit alle bacheloropleidingen van de universiteit.

 

De logische vervolgopleiding op de Bachelor Wiskunde is de Master Wiskunde. Hier hebben de studenten een grote individuele keuzevrijheid bij het samenstellen van hun vakkenpakket. Ze maken kennis met de nieuwste ontwikkelingen in fundamenteel of toepassingsgericht wiskundeonderzoek, culminerend in een masterproef. Door een gepaste keuze kan de volledige Lerarenopleiding, met uitzondering van de stage, in de Masteropleiding worden opgenomen.

Website van de opleiding

www.wiskunde.ugent.be