Doelstellingen en eindtermen

Situering

De bacheloropleiding is een algemene basisopleiding. De studenten moeten vertrouwd raken met de voor de opleiding geografie relevante invalshoeken, problemen, methoden, technieken en onderzoeksresultaten, alsook die van hulpwetenschappen van uiteenlopende aard.

Zij moeten op de hoogte zijn van de principes van het geografisch/ruimtelijk onderzoek op het gebied van fysische geografie, sociale en economische geografie, landschapskunde, geomatica en topografie en hoe de verschillende aspecten van geografie en geomatica zich tot elkaar verhouden en coherent kunnen geïntegreerd worden.

Doelstellingen

De doelstellingen zijn de afgestudeerde:

Eindtermen

Eindtermen van cognitieve aard

Er wordt van de bachelorstudenten geografie en geomatica verwacht dat zij zich doorheen de opleiding een bepaalde hoeveelheid encyclopedische kennis eigen maken. Deze kennis is echter ondergeschikt aan de eisen tot inzichtelijke kennis. De afgestudeerde Bachelors in de geografie en de geomatica moeten in staat zijn in staat zich een coherent wereldbeeld te vormen. Ze hebben weet van de wetenschappelijke debatten over geografische vraagstukken, milieuvraagstukken, vraagstukken van territoriale organisatie en vraagstukken van ruimtelijke informatieverwerving en verwerking en van lokalisatie in de ruimte. Ze zijn op de hoogte van de bronnen en regels van het ruimtelijk onderzoek. Zij hebben leren inzien hoe verticale en horizontale relaties de ruimte structureren en hoe deze evolueren.


Competenties, vaardigheden en attitudes