Volledig programma (60 studiepunten) versie 8

Onderwijstaal Nederlands - geen Engelstalig traject beschikbaar

1 - algemene opleidingsonderdelen

21
NrCursusRefSemesterMt1Mt2VakgroepLesgeverContactStudietijdSP
1Onderzoeksontwerp in de criminologie111RE23Wim Hardyns451505
2Criminaliteitspreventie112RE23Lieven Pauwels451204
3Strafrechtelijk beleid112RE23Tom Vander Beken451204
4Penologie112RE23Freya Vander Laenen451204
5Forensische psychiatrie111GE13Kurt Audenaert301204

2 - keuzeopleidingsonderdelen

16
Op te nemen: 16 studiepunten uit 1 tot 2 modules uit de onderstaande lijst. Na goedkeuring door de faculteit.

Waarvan minstens voor 3 studiepunten een vak met het Engels als onderwijstaal.

In het tweede modeltraject worden alle keuzeopleidingsonderdelen opgenomen in periode 1.

2.1 - Opleidingsspecifieke keuze

 

2.2 - Keuze aanbod UGent / opleidingen Criminologische Wetenschappen

 

3 - masterproef

23
NrCursusRefSemesterMt1Mt2VakgroepLesgeverContactStudietijdSP
1Voorbereidend Werk Masterproef112RE23Wim Hardyns301204
2MASTERPROEFJ12RE23Lieven Pauwels9057019