Master of Arts in gender en diversiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte , Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

Academiejaar 2017-2018

(Programma gezamenlijk aangeboden door KU Leuven, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, Universiteit Hasselt, Vrije Universiteit Brussel)