Derde jaar uit het 3 -jarig modeltraject Mt1 versie 14

Onderwijstaal Nederlands - geen Engelstalig traject beschikbaar

1 - algemene opleidingsonderdelen

1.2 - Logica, kennis en wetenschap

 

1.3 - Mens, ethiek en esthetiek

 

1.4 - Geschiedenis en tekst

 

1.5 - Vaardigheden en methodiek

 

1.6 - Onderzoeksproject

 

2 - minors

Op te nemen: 30 studiepunten uit 1 minor uit de onderstaande lijst. Na goedkeuring door de faculteit.

Afwijking van deze beperkte lijst van minors kan slechts zeer uitzonderlijk worden toegestaan na positief advies van de Voorzitter van de Curriculumcommissie volgend op een schriftelijk en grondig gemotiveerd verzoek.

Referenties: * = verplicht -- k = keuzeruimte(n) in een module, waaruit het aantal studiepunten moet worden opgenomen dat in de keuzeregel wordt gespecificeerd.

2.1 - Minor De klassieke traditie

 

2.2 - Minor Politieke en sociale wetenschappen

 

2.3 - Minor Psychologie

 

2.4 - Minor Recht

 

2.5 - Minor Wetenschappen

 

2.6 - Minor Globalisering en diversiteit

 

2.7 - Minor Religiestudies