Doelstellingen en eindtermen

De Universiteit Gent is de enige academische instelling in België waar je een volledige opleiding (Bachelor & Master) Afrikaanse Talen en Culturen kunt volgen. Het is dus een unieke opleiding. Ze is niet alleen uniek omdat ze het Afrikaanse continent leert te benaderen vanuit diverse invalshoeken, maar ook omdat de opleiding studenten leert met een open en kritische geest te kijken naar mondiale problematieken. Studenten worden gestimuleerd om cultuurverschillen beter te kaderen en inzicht te verwerven in niet-westerse en diverse manieren van denken en leven.

De visie van de opleiding Afrikaanse Talen en Culturen (ATC) aan de Universiteit Gent steunt op de volgende speerpunten:
(1)    het aanbieden van hoogstaande academische kennis van en over Afrikaanse talen en culturen
(2)    via een studieprogramma gebouwd op drie pijlers, nl. Afrikaanse talen, Afrikaanse culturen en Taal, Cultuur en Samenleving in Afrika,
(3)    en zich vertalend in zes met elkaar in interactie staande leerlijnen, nl. taalverwerving, taalkunde, antropologie, geschiedenis en actualiteit, literatuurstudie en methode, waarin
(4)    Centraal-Afrika en Oost-Afrika het geografische zwaartepunt vormen,
(5)    multidisciplinair onderzoek, onderzoeksgedreven onderwijs, culturele diversiteit en interdisciplinariteit hoog in het vaandel gedragen worden en
(6)    internationalisering een belangrijk rol speelt,
 
en dit alles om Afrikanisten op te leiden die
(7)    met een open, goed geïnformeerde en kritische geest naar de wereld kunnen kijken,
(8)    aan de slag kunnen binnen een breed beroepenveld en
(9)    zelf zullen bijdragen aan een beter begrip van zowel Afrika als de Afrikaanse diaspora binnen onze samenleving.