Volledig programma (180 studiepunten) versie 14

Onderwijstaal Nederlands - geen Engelstalig traject beschikbaar

1 - algemene opleidingsonderdelen

130

1.1 - faculteitsbrede vorming15

 

1.2 - taalverwerving en taalkunde50

 

1.3 - mens, geschiedenis en cultuur35

 

1.4 - taal en cultuur20

 

1.5 - onderzoeksproject10

 

2 - keuzeopleidingsonderdelen

50
Op te nemen: 1 studietraject uit de onderstaande lijst.

2.1 - Studietraject: Afrika50

 

2.2 - Studietraject: UGent50