Farmaceutische Wetenschappen

Academiejaar 2016-2017

Opleidingstypes

bacheloropleidingen
doctoraatsopleiding Universiteit Gent
doctoraten
Honoursprogramma's
masteropleidingen aansluitend bij bacheloropleidingen
masteropleidingen volgend op masteropleidingen
permanente vormingen
specifieke lerarenopleiding
voorbereidingsprogramma's